REGULAMIN Voucherów dla uczestników plebiscytu Polish Choice of the Year 2017 od ZETHA MEDIA

§ 1

1. Voucher jest ważny od daty otrzymania.

2. Vouchery zachowują swoją ważność do 90 dni od daty otrzymania.

3. Możliwość zrealizowania Vouchera dotyczy 20% zniżki na następujące produkty/usługi ZETHA MEDIA:

 

4. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest wykupienie kampanii reklamowej w minimalnej kwocie 600 funtów netto i zaksięgowanie wpłaty na poczet kampanii reklamowej w wydawnictwie ZETHA MEDIA, zgodnie z warunkami określonymi w §1 pkt 3

5. Vouchery otrzymane w ramach prezentu dla uczestników plebiscytu Polish Choice of the Year przez jeden podmiot nie sumują się.

6. W przypadku chęci wykorzystania wszystkich otrzymanych przez jeden podmiot Voucherów, podmiot winien każdorazowo spełnić warunek określony w § 1 pkt 4 dla każdego z posiadanych Voucherów, który chce wykorzystać.

7. Voucher może zrealizować jedynie podmiot, który jest uczestnikiem plebiscytu Polish Choice of the Year 2017

8. Voucher nie może być zamieniony ani w całości, ani w części na gotówkę i/lub inne świadczenie reklamowe.

9. Voucher nie łączy się z nimi promocjami i akcjami czasowymi ZETHA MEDIA.

10. O pierwszeństwie w rezerwacji terminów realizacji Voucherów decyduje kolejność zgłoszeń chęci realizacji świadczenia oraz dopełnienie warunków określonych w § 1 pkt 4.

§ 2

Postanowienia końcowe:

1. ZETHA MEDIA (Zetha Ltd) zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze publikowana na: www.zetha.co.uk/pl/regulamin-pc2017-voucher

2. Pytania i rezerwacje dotyczące Voucherów powinny być kierowane na adres mailowy: sales [at] zetha.co.uk

3. Pełne portfolio produktów i usług ZETHA MEDIA znajduje się pod adresem: http://zetha.co.uk/